Ready.


Not: Bu sayfa henüz yeniden yazılmadı. Daha evvel on-line neşrettiğim e-mektubumdan aynen naklettim. İsterseniz USA (İngilizce) nüshasını okuyabilirsiniz.


Polis Milleti

Soru şu: Memleket-genelinde, "düz vatandaş"tan ayrı, onun üstünde, onun hakkında fikirler yürütebilme, takib edebilme noktasında olan "polis", "istihbarat servisi" gibi ayrı bazı grubların olması hakikaten lazım mı?

Cevab şu: Hayır.

Alternatif Asayiş Sisteminin prensipleri şöyle:

Şimdi "İyi de o zaman, herkes zulüme māni olursa, işkenceyi falan kim yapacak?" diye aklınıza bir soru takılabilir. Aslına bakarsanız, biz bunun hiç olmamasını zaten ideal kabul ettiğimizden, ayrıca eklemek için bir gayret de göstermedik. Böylesi iyi. Siz de zamanla alışırsınız.
Forum: . . (Fuar Menüsü . . . . . Hata Raporu? . . . . . Meselenize şifa . . . . . İntihal Tesbitiniz?)

Riförring#: 0.1.1
Revizyon tarihi (muhteva) 10 Ağustos 2003 (12 C.ahir, 1424) . . . o tarihteki neşir, http://www.geocities.com/ferzenr/emniyet.htm
zilqarneyn.com mirror tarihi, 14 Mart, 2009
Müellif: Ahmed Ferzan/Ferzen R Midyat-Zila (nam-ı diğer, ARZ)
Telif haqqı (c) [2002,] 2003, 2009 Ferzan Midyat. Her haqqı mahfuzdur.