Ready.


...

The following petition was submitted to the university where I attended for graduate study in computer engineering. The rector's office registry day: Jan.9,1995, registry no: 415. It was hand-written, and it is in Turkish - the local language.

The university name is still kept anonymous. And the actual "colony masters", mainly the worst-offender department-personnel (lecturers), actually were those who had their undergraduate degrees in other, known-to-be-harsher universities (either the lecturer-harshness and/or being camps-of-lethal-terrorism), and/or teaching part-time in one of such. Singling out the particular university, as such, may not be appropriate.

UniversityName Üniversitesi Rektörlüğü'ne

Jan. 9, 1995

Bilgisayar Mühendisliği lisans projelerinin halka direk olarak açık bir ortamda birer örneklerinin bulundurulmasını talep ediyorum. (Bu, istek üzerine diğer mühendislik dallarının (Endüstri, v.b.) ve M.Y.O.'nun teknik projelerine de genelleştirilebilir.) Böyle bir şey aşağıdaki iki grup görüşe göre de elzem gözükmektedir:

1. Grup Görüş ('Umutlular'): Böylesine tanınmış/kaliteli üniversitede kötü bölüm olamaz. Gelen öğrenciler de birinci sınıf. Böylesine değerli bir kombinasyona ilgisiz kalıp ortaya çıkan projeleri bir köşede bırakma lüksüne ülke olarak sahip değiliz.

2. Grup Görüş ('Bıkkınlar'): Muhabbet esasına göre yönetilen (kıdem, notlandırma), peer-review journal'lar gibi dışarının eleştrisine açık ortamlarda başarısı sıfıra yakın (sadece bir-iki yıllık periyodlarla değil, görevlilerinin akademik hayatı boyunca); görevlilerinin (öğretim, araştırma) kendilerini insancıklara diploma "bahşeden" insanlar olarak (işlerini yapabilsinler diye bir kısım yetkiler verilmiş, önemli sorumlulukları da olan (öğrencilerin öğretilmesi, sınavların adil ve objektif olarak notlanması, herkesin notunun (zamanında) teslim edilmesi, verilen dilekçelerin belli bir zaman parçası içinde sonuçlandırılması, v.b.) değil de) gördükleri; bir mühendislik dalında çok yüksek oranda ezbere dayanan "kapalı kitap" imtihanlarının bir çok öğrencisinin kopyeyle geçmeye çalıştığı; mezunlarının (eğer dışarıda kaliteli bir ortamda çalışmamışlarsa, ya da dışarıdan kendileri kaynaklardan çalışmamışlarsa (ki bu durumda diğer bölüm mezunları için de farklı olmaz)) üç-beş tane algoritmayı yanyana koyup kaliteli bir program (ya da hardware) meydana getiremeyen, temel bilgisayar kavramlarını kavramaktan yoksun insanlar olduğu ve ancak TV magazin şovu ya da çeviri bilgisayar dergileri çıkararak topşumun dikkatini çekebildikleri bir bölümün projelerinin de dikkate değer ürünler olması beklenemez.

Bu her iki gruba karşı da verilecek güzel bir yanıt projelerin genel erişime aracısız açık tutulması olacaktır. Zaten buraya gelen öğrenciler de CMPE'yi uygulamaya yönelik, bilgi ve beceri kazandıran bir bölüm olarak tercih etmektedirler. Bu hareket şu ana kadar UniversityName adına güvenip gelmiş olanlar için pek bir şey değiştirmeyebilir ama bundan sonraki gel(mey)ebileceklerin daha bilinçli olarak karar vermelerini sağlayacaktır. Açıklık iyidir.

Açığa konacak projelerin tek dönemlik mi, çift dönemlik mi oldukları, ilgili bütün software kodları, hardware şemaları da bildirilmeli, bir daha da değiştirilememelidir (basılı kitabı bile ayaküstü değişik göstermeye çalışanların bulunduğu bölüme karşı bu, güvenilirlik açısından, gerekli görünüyor).

İlgi ve bilgilerinize sunar, gereğinin yapılmasını dilerim.

FERZEN R MİDYAT (UniversityName Mezunu)
Forum: . . (Fair Menu . . . . . Fault Report? . . . . . Remedy for your case . . . . . Noticed Plagiarism?)

Referring#: 0
Last-Revised (text) on Oct. 9, 2003 . . . that was http://www.geocities.com/ferzenr/pet_1995_01_09_engproj.is.htm
mirror for zilqarneyn.com, on Mar. 13, 2009
Written by: Ahmed Ferzan/Ferzen R Midyat-Zila (or, Earth)
Copyright (c) [1995,] 2003, 2009 Ferzan Midyat. All rights reserved.